1

به این جزایر، جزایر پرنس می گویند

News Discuss 
ستون های سنگی با قطر های مختلف و اشکال عجیب و غریبی که دارند، همواره مورد سوال و بسیار راز آلود بوده اند. فاصله ستون ها با یکدیگر حدود 4 متر و 80 سانتیمتر است و هر ردیف دارای 28 ستون می باشد. از آغاز قرن 21ام به تعداد https://health-lists.com/story10793392/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story