1

اجزاي موزه زمین های زراعی مسطح با محصول به بلندی یک مرد در مقابل روستا کشیده

News Discuss 
اجزاي موزه زمین های زراعی مسطح با محصول به بلندی یک مرد در مقابل روستا کشیده شده بود و خانه های کشاورزی با دیوارهای سفید و کاشی های سیاه در امتداد دامنه تپه. به نظر می رسید که روستای Qifeng به نخلستان های بامبو در کوه عقب نشینی کرده است https://telegra.ph/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story