1

توضيحاتي در مورد نحوه طراحي موزه می توان بر روی این سیستم دیواری آویزان کرد

News Discuss 
توضيحاتي در مورد نحوه طراحي موزه می توان بر روی این سیستم دیواری آویزان کرد. سرریز موزه های جعبه سفید و بتنی وجود دارد. موزه ایکس روش جدیدی برای نصب و نمایش آثار هنری ارائه می دهد. حرف X به عنوان نماد اصلی موزه در ورودی به عنوان تقاطع دو https://telegra.ph/%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story